Sakit Sa Dibdib: Atake Sa Puso Na Ba Ito?

By Dr. Willie Ong

Bilang isang espesyalista sa puso, sari-saring sakit sa dibdib ang kinokonsulta sa akin. Sa aking palagay, 80% ng mga sakit sa dibdib ay walang kinalaman sa puso. Paano ko nalalaman na hindi sa puso ang problema? Nahuhulaan ito ng doktor sa pagkukuwento ng pasyente sa kanyang nararamdaman.

Kung ang sakit mo sa dibdib ay parang may tumutusok, hindi iyan sa puso. Kung ang sakit ay nasa kanang bahagi ng dibdib, hindi rin iyan sa puso.

Kadalasan ay nagmumula sa masel ng dibdib ang pagkirot. Baka natulog ka sa matigas na higaan. Baka nadaganan ni Mister. Baka nagbuhat ka ng mabigat at nabanat ang laman. Ang malakas na pag-ubo ay nagdudulot din ng sakit sa dibdib. Ang solusyon dito ay pahinga lamang. Puwedeng uminom ng paracetamol o mefenamic acid kapag makirot talaga.

May iba pang paraan para masuri kung galing sa puso ang pananakit. Una, kaya mo bang ituro ng isang daliri ang pananakit sa dibdib? Kapag naituro ito ng pasyente, hindi na iyan sa puso. Ang sakit sa puso ay hindi maituro ng isang daliri.

Pangalawa, gaano ba katagal sumasakit ang iyong dibdib? Kapag wala pang isang minuto ang sakit o kaya ay lampas sa isang oras ang kirot, siguradong hindi rin iyan sa puso. Ang tunay na sakit sa puso ay mula 5 minuto hanggang 15 minuto lamang.

Paano ba talaga ang sakit na nagmumula sa puso? Ang tunay na sakit sa puso ay sinasabing mabigat at parang may nakadagan sa dibdib. Ang sakit ay tumatagal ng 5 hanggang 15 minuto. Dumarating ang sakit kapag napagod, naglakad ng malayo o umakyat ng hagdan.

Sino ang madalas magkaroon ng sakit sa puso? Ito ay ang mga kalalakihan, mula 50 ang edad pataas. Kung ika’y may katabaan, may diabetes, o may lahi ng sakit sa puso, malaki ang tsansa na baka sa puso nga ang diprensiya. Sa ganitong sitwasyon, magpatingin sa doktor.

Pero kung wala ka pang edad 30, lalo na kung kababaihan, halos sigurado ako na hindi sa puso ang iyong problema. Huwag mangamba. Magpa-check sa isang doktor kung kinakilangan.  

Related Posts