By Dr. Willie Ong

Pangkaraniwan sa isang tao na magkaroon ng paglalagnat tatlong beses kada taon. Kadalasan ay trangkaso, sipon, o ubo ang dahilan.

Ang lagnat ay isang pamamaraan ng katawan para labanan ang impeksyon. Kapag may lagnat, pumupunta ang dugo mula sa mga ugat sa balat, papasok sa mga organo ng katawan. Dahil dito, mas napupuksa ang mga impeksyon.

Kung may lagnat, heto ang mga dapat tandaan:

  1. Siguraduhin na may lagnat talaga. Nagbabago ang temperature natin depende sa ating gawain. Kung tayo’y bagong ehersisyo, puwedeng tumaas ang temperature natin. Kapag mainit ang panahon at lalo na sa hapon, mas mataas din ang ating temperature. Ang tunay na may lagnat ay ang temperature na lampas 37.8 degrees centigrade.
  2. Kung walang thermometer, puwedeng gamitin ang balat sa likod ng ating kamay at ipatong sa noo o leeg ng pasyente. Mas sensitibo itong parte ng kamay (sa may kamao pababa sa mga daliri) kumpara sa ating palad.
  3. Uminom ng 8 hanggang 12 basong tubig o likido sa isang araw. Pinakamaganda ang tubig lang, ngunit puwede rin uminom ng fruit juice. Ang pag-inom ng tubig ay nakapagpapababa ng lagnat dahil inilalabas nito ang init ng katawan sa pamamagitan ng pag-ihi.
  4. Punasan ng basang tuwalya ang katawan. Ang pagpupunas sa maiinit na parte ng katawan tulad ng singit, kili-kili at leeg at nakapagpapaginhawa sa maysakit. Huwag basain ang buong katawan, kundi ilang parte lamang. Kapag napunasan na ang katawan ay puwedeng huwag na itong tuyuin. Hayaan mong kusang mag-evaporate ang tubig para sumingaw ang init sa katawan.
  5. Huwag magbalot ng kumot o jacket. Kahit ika’y giniginaw (dahil sa pagtaas ng lagnat), huwag magbalot ng kumot dahil lalo lang tataas ang lagnat. Magsuot lang ng damit na komportable.
  6. Dapat ay hindi mainit o kulob ang iyong kuwarto. Kung may aircon o electric fan ay buksan ito. Ang preskong hangin ay makatutulong sa pagdaloy ng oxygen.
  7. Kumain ng sapat at masustansya. Huwag maniwala sa kasabihan na dapat ay hindi ka kakain kapag may lagnat. Kailangan ng katawan mo ang lakas para labanan ang sakit. Ang lugaw, prutas at gulay ay mabuti sa katawan.
  8. Puwedeng uminom ng paracetamol 500 mg tablet bawat 4 na oras kapag mataas sa 38.5 degrees centigrade ang lagnat. Kumonsulta sa doktor kung lampas sa 39 degrees ang iyong lagnat, o lampas na sa 3 araw ang lagnat.

Related Posts